gminy.rze.pl

Wizytówka regionu

Województwo podkarpackie - utworzone 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju - to najbardziej na południowy wschód wysunięty regionu Polski. Zajmuje powierzchnię 17.844 km2 i zamieszkuje je ok. 2 mln 98 tys mieszkańców. Południowa i wschodnia granica województwa pokrywa się z granicą państwową na odcinku 370 km. Region sąsiaduje z województwem lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim, zaś od wschodu graniczy z Ukrainą a od południa ze Słowacją.

Przygraniczne położenie i sąsiedztwo z rynkiem wschodnim stwarza naturalne, dogodne warunki do rozwoju współpracy gospodarczej oraz szeroko rozumianej współpracy transgranicznej w ramach funkcjonującego Euroregionu Karpackiego. Podkarpacie to region o łatwej dostępności komunikacyjnej. Decydują o tym szlaki drogowe, kolejowe oraz rozwijający się dynamicznie Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.
W województwie podkarpackim krzyżują się międzynarodowe szlaki drogowe ze wschodu na zachód oraz drogi krajowe łączące kraje nadbałtyckie i skandynawskie z Europą środkowo-wschodnią.

Rozbudowujący się Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka obsługuje ruch pasażerski i transport towarów w skali krajowej i międzynarodowej. Bardzo dobre parametry lotniska i wyposażenie techniczne sprawiają, iż mogą na nim lądować nawet największe jednostki transportowe.
Ponadto na terenie Województwa Podkarpackiego znajduje się trzy lotniska lokalne w Krośnie, Mielcu i Turbi.

Województwo Podkarpackie dzieli się na 4 powiaty grodzkie oraz 21 powiatów ziemskich. Na obszar województwa składa się 159 gmin: 16 miejskich, 29 miejsko-wiejskich i 114 wiejskich. Stolicą regionu jest Rzeszów liczący ok. 165,5 tys. mieszkańców - siedziba władz samorządowych i rządowych województwa. Rzeszów dysponując dużym potencjałem intelektualnym pełni także funkcję centrum gospodarczego, akademickiego, kulturalnego i komunikacyjnego województwa. W Rzeszowie znajduje się jedyny w kraju ośrodek akademicki kształcący pilotów lotnictwa cywilnego. Politechnika Rzeszowska przygotowuje wysokiej klasy inżynierów na potrzeby przemysłu lotniczego.
Do grona dużych podkarpackich miast należą także: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica, Jarosław, Sanok i Jasło.

Małe zanieczyszczenie środowiska, korzystne gleby, rzeźba terenu oraz niewielkie zaludnienie obszaru sprawiają, że są tu korzystne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. Obok rolnictwa dobrze rozwija się także przemysł informatyczny, spożywczy i farmaceutyczny.

Duży wpływ na rozwój regionu ma Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie oraz Mielecka i Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna w której powstają nowe zakłady przemysłowe. Mocną stroną Podkarpackiego są bogactwa naturalne – złoża siarki zalegające w północnej części Kotliny Sandomierskiej , ropa naftowa i gaz ziemny występujące głównie na Podkarpaciu, piaskowce na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, wapienie zalegające m.in. na Roztoczu, to również gliny i glinki, węgiel brunatny, piaski i żwiry czy wreszcie torf, wody mineralne i geotermalne. Podkarpacie to także ważny dostawca drewna ze względu na występujące tu spore zespoły leśne – około 35% powierzchni to obszary leśne, a niemal 45% objęte zostało różnymi formami ochrony przyrody.

Występują tu trzy krainy geograficzne o odmiennej budowie geologicznej, rzeźbie terenu, faunie i florze- Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpackie, Beskid Niski i Bieszczady oraz Roztocze Południowe ramach którego utworzono Południoworoztoczański Park Krajobrazowy. Podkarpacie to także Bieszczadzki Park Narodowy oraz część Magurskiego Parku Narodowego, a oprócz tego aż liczne rezerwaty przyrody. Warto również wspomnieć, iż rzeki województwa podkarpackiego uznawane są za jedne z najczystszych w kraju.