gminy.rze.pl

Samorząd województwa podkarpackiego

Organami Samorządu Województwa Podkarpackiego są:

Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, I piętro, pok. 152
35-010 Rzeszów
tel.: 17-850 17 90, fax: 17-850 17 91
e-mail: sejmik@podkarpackie.pl

Wojciech Buczak
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lidia Błądek
Wiceprzewodniczący Sejmiku

Ewa Draus
Wiceprzewodniczący Sejmiku

Janusz Magoń
Wiceprzewodniczący Sejmiku

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 136, I piętro
tel. 17 - 850 17 80
fax 17 - 860 67 02

Jan Burek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Lucjan Kuźniar - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Bogdan Romaniuk - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego