gminy.rze.pl

Współpraca międzynarodowa województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie prowadzi szeroko pojętą politykę zagraniczną. Podejmowane są różnorakie działania wiążące się bezpośrednio z położeniem geopolitycznym mające na celu zacieśnienie kontaktów w sferze ekonomicznej, społecznej, oświatowej i kulturalnej. Współpraca taka umożliwia nawiązanie kontaktów i wzajemnych relacji pomiędzy samorządami miast i ich mieszkańcami, pomaga w prowadzeniu negocjacji pomiędzy kontrahentami oraz stwarza możliwość wyrażania dążeń i pragnień ludzkich.

Podjęte działania pozwoliły na wykreowanie wizerunku województwa podkarpackiego jako regionu kładącego duży nacisk na włączanie się, ale również włączanie zagranicznych partnerów w przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu, społecznemu, kulturalnemu i turystycznemu współpracujących regionów.

Położenie przy granicy państwowej z Republiką Słowacji i Ukrainą, położenie przy zewnętrznej granicy NATO (wschodnia i południowa granica Podkarpackiego), położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej (wschodnia granica województwa) i położenie przy wewnętrznej granicy państw Grupy Wyszehradzkiej i Strefy Wolnego Handlu CEFTA oraz dogodne położenie komunikacyjne - przez województwo podkarpackie przebiegają dwie drogi międzynarodowe E-40 (planowana autostrada A4) i E-371 (planowana droga ekspresowa S-19), funkcjonuje też międzynarodowe lotnisko w Jasionce, to niewątpliwie atuty, które w dużym stopniu pozwoliły Podkarpaciu na wypracowanie odpowiedniej polityki zagranicznej.

W myśl tych idei Rzeszów nawiązał przyjacielskie kontakty z Hamburgiem (Niemcy), Użgorodem (Ukraina), Graz (Austria), Roeselare (Belgia), Miszkolcem (Węgry), Preszowem (Słowacja), Departament Corréze (Francja) oraz utrzymuje kontakty partnerskie z dziesięcioma miastami: Bielefeldem (Niemcy), Buffalo (USA), Iwano-Frankowskiem, Lwowem i Łuckiem (Ukraina), Klagenfurtem (Austria), Koszycami (Słowacja), Lamią (Grecja), Nyíeregyházą (Węgry) oraz Satu Mare (Rumunia).

Kontakty z miastami partnerskimi pozwala na wymianę informacji i doświadczeń, zdobywanie wiedzy oraz poszerzenia horyzontów młodzieży oraz zdobywaniu nowych przyjaciół przez mieszkańców miasta. Pozwala także na pokazanie naszego dorobku kulturalnego i poznanie zwyczajów i obyczajów miast partnerskich.

Województwo Podkarpackie prowadzi współpracę międzyregionalną z: regionem Friuli Venezia Gulia (Republika Włoska), regionem Molise (Republika Włoska), krajem preszowskim (Republika Słowacka), obwodem saratowskim (Federacja Rosyjska), obwodem lwowskim (Ukraina), krajem koszyckim (Republika Słowacka), obwodem iwano-frankowskim (Ukraina), obwodem odeskim (Ukraina), krajem zlinskim (Republika Czeska).

Podpisano również kilka deklaracji regionalnej o współpracy z takimi regionami jak: regionem Magnesia (Republika Grecka), obwodem Szabolcs-Szatmar-Bereg (Republika Węgierska), regionem Centrum (Republika Portugalska), obwodem chersońskim (Ukraina), Styrią (Republika Austrii), krajem Saary (Republika Federalna Niemiec), Maramures (Rumunia).

Współpraca międzyregionalna to współpraca zarówno na płaszczyźnie gospodarczej jak również na płaszczyźnie kulturowej. Podstawową forma współpracy na płaszczyźnie gospodarczej są misje gospodarcze, będące cennym forum wymiany doświadczeń, wiedzy, jak również doskonałą okazją do kojarzenia firm, co powoduje zawieraniem umów i podpisywaniem kontraktów.

Biorąc pod uwagę płaszczyznę kulturową obejmuje ona idee wzajemnego poznania i współpracy miedzy mieszkańcami współpracujących regionów. Poznanie specyfiki kulturowej charakterystycznej dla społeczności, szukanie elementów łączących, gotowość do promocji, częstokroć także wspólnej prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz wszystkich innych walorów i atrakcji turystycznych to jeden z efektów podpisanych porozumień na szczeblu władz regionalnych.

Bardzo dużym atutem Podkarpacia w nawiązywaniu nowych kontaktów jest doświadczenie w pozyskiwaniu dostępnych środków i korzystanie ze wsparcia ze strony Unii Europejskiej.